XD织机大卷装

 织机大卷装     |      2018-06-11 14:43

产品特点/proeuct features:

    1.适用于纺织厂的织布车间。

    2.大卷布料自动收卷。

    3.配有优质减速电机。

    4.利用传感器控制卷取速度快慢。

    5.卷取布料时松紧可调节

    6.整体墙板结构